Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "chủ tịch hoa sen"

   

Chân dung Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ - người vừa Quy y Tam bảo

Sau một thời gian khá dài tìm hiểu Phật pháp ông Lê Phước Vũ đã có một cái nhìn tỏa ngộ từ các trạng thái tâm thức và sự chuyển hóa tâm thức.