Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "ceo toàn cầu"

   

CEO toàn cầu nói gì về Việt Nam

Kết quả khảo sát CEO các tập đoàn, công ty đa quốc gia cho thấy, Việt Nam tiếp tục là địa chỉ được quan tâm.