Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "các tỉ phú ô tô"

   

5 tỷ phú thế giới kiếm bộn nhờ ngành ô tô

Trong Top 5 tỷ phú giàu nhờ ngành ô tô có tới 2 cái tên đến từ Trung Quốc.