Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "bất động sản trở lại"

   

Nhu cầu bất động sản sẽ bật trở lại sau thời gian bị nén

Dù bị tác động mạnh do dịch bệnh, thị trường bất động sản nói chung và tại thị trường TP.HCM nói riêng được nhận định có nhiều tín hiệu tích cực và...