Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "bằng chứng"

   

Galaxy S11 sẽ thực sự mang tên gọi Galaxy S20?

Samsung vốn nổi tiếng với những cải tiến công nghệ đột phá và việc đổi tên bất ngờ từ Galaxy S11 sang Galaxy S20 cũng có thể coi là một sự đột phá...