Nhịp cầu doanh nghiệp

Xe công ở Huế vượt định mức đến 125 chiếc

Mới đây, theo công bố của Kiểm toán Nhà nước, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có tới 125 xe công vượt quy định. Liên quan vấn đề này, chiều 9/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi báo Tiền Phong trả lời về những thắc mắc của bạn đọc về việc “lạm phát” xe công.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; UBND tỉnh đã có Công văn số 2264/UBND-TC ngày 25/4/2016 báo cáo Bộ Tài chính về xe ô tô hiện đang quản lý, sử dụng tại các cơ quan, đơn vị và đã được Bộ Tài chính thẩm định tại Công văn số 9124/BTC-QLCS ngày 04/7/2016 thông báo kết quả thẩm định về quản lý, sử dụng xe ô tô của tỉnh.

Theo đó, tổng số xe ô tô công hiện có tại Thừa Thiên Huế để phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung thấp hơn so với định mức tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg là 31 xe.

Năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg) thì cấp Sở chỉ được trang bị 1 xe ô tô phục vụ công tác chung, các đơn vị trực thuộc Sở không được trang bị (theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg thì cấp Sở được trang bị 2 xe, đơn vị trực thuộc Sở có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được 1 xe); Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện chỉ được trang bị tối đa 02 xe (theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg thì được trang bị tối đa 04 xe)…

Như vậy, định mức sử dụng xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP giảm rất nhiều so với Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, chính vì thế tỉnh Thừa Thiên Huế đang quản lý số xe ô tô thấp hơn so với định mức tại Quyết định 32/2015/QĐ-TTg, nhưng nay lại thừa so với định mức tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

NGỌC VĂN
Tiền phong

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục