Nhịp cầu doanh nghiệp

Vinhomes lãi lớn dù Covid

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 của Vinhomes đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ nhờ tăng bàn giao bán lẻ và bán buôn.

Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020. Trong đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng quý IV, doanh thu Vinhomes đạt hơn 21.500 tỷ đồng, tăng 54% chủ yếu do công ty bước vào thời kỳ bàn giao tại bốn dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Symphony.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi ghi nhận trong năm 2020, bao gồm doanh thu hoạt động kinh doanh, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và hoạt động bán buôn (được ghi nhận như một khoản thu nhập tài chính) đạt hơn 98.000 tỷ đồng, tăng 43%.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý IV của công ty này đạt 14.847 tỷ đồng, tăng 98% so với quý III nhờ tăng bàn giao bán lẻ và bán buôn. Theo đó, lợi nhuận trước thuế cả năm của Vinhomes đạt 37.047 tỷ đồng, tăng 25% so với 2019.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản Vinhomes đạt 214.937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 89.685 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 39% so với đầu năm.

MINH SƠN

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục