Nhịp cầu doanh nghiệp

Vietinbank ước lãi 6.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Dự tính lãi trước thuế 6.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm nhưng VietinBank tạm để ngỏ mục tiêu lợi nhuận do chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sáng 23/5, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất nửa đầu năm ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Ngân hàng đang để ngỏ mục tiêu lợi nhuận cả năm 2020 do phụ thuộc vào tiến độ cơ cấu nợ theo Thông tư 01 ảnh hưởng đến lãi dự thu. Ông Lê Đức Thọ cũng cho biết, với các chính sách miễn giảm lãi, cơ cấu nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch, dự kiến VietinBank hy sinh 3.000-4.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.

Tại đại hội, ngân hàng đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 4% đến tối đa 8,5% theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết năm được kiểm soát dưới 2%.

Tới nay, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank theo Thông tư 22 khoảng 10%, cao hơn mức tối thiểu 9%. Nếu tính theo Basel II, CAR của VietinBank là 8,6%, vẫn đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Lê Đức Thọ, khi nền kinh tế hồi phục, nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng thêm, ngân hàng cũng cần phải tăng trưởng tín dụng mạnh hơn. Do đó, nhu cầu tăng vốn của ngân hàng vẫn rất bức thiết.

VietinBank dự kiến giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2019 sau khi trích lập các quỹ, không chia cổ tức hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cơ quan nhà nước hiện nay đã đồng ý cho phép nhà băng giữ lại lợi nhuận trong hai năm 2017, 2018 hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn đang chờ đợi sửa đổi Nghị định 91 và Nghị định 32 để đủ cơ sở pháp lý hiện thực hoá dự định này.

Trong những tháng đầu năm, do giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nên biên lợi nhuận (NIM) của VietinBank giảm từ 2,7-2,8% vào cuối 2019 xuống 2,5%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LDR) đang ở mức lxà 86-87%.

Ngân hàng cũng đã mua lại 3.100 tỷ đồng trái phiếu VAMC trong những tháng đầu năm và đưa tổng trái phiếu VAMC nắm giữ về mức 9.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đã trích lập dự phòng cho trái phiếu VACM là 50%.

Kết thúc tháng 3, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank tăng từ 1,16% vào hồi đầu năm lên 1,83%. Tuy nợ xấu tăng mạnh trong quý I nhưng Chủ tịch VietinBank cho biết ngân hàng sẽ đẩy mạnh biện pháp xử lý nợ và đưa tỷ lệ này về mức 1,5% vào cuối quý II.

QUỲNH TRANG

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục