Nhịp cầu doanh nghiệp

VietinBank sắp phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gần 48.000 tỷ đồng

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước “gỡ khó” về pháp lý, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến tổng số lượng phát hành là hơn 1 tỷ đơn vị.

Theo đó, VietinBank sẽ lấy lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018 và 2019 làm nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ phát hành dự kiến là 28,8%, cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 28 cổ phần mới. Tổng số lượng phát hành dự kiến tối đa hơn 1 tỷ cổ phiếu. Vốn điều lệ VietinBank sau khi phát hành sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên gần 48.000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được sử dụng vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, mạng lưới hoạt động.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, phía VietinBank tiết lộ một số chỉ tiêu kinh doanh như tổng tài sản tăng trưởng 1% - 3%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 4-8,5%; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%…

Về cơ cấu cổ đông của VietinBank, hiện cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu là 64,46%. Trong đó, ông Lê Đức Thọ - chủ tịch HĐQT VietinBank, đại diện cho 40% phần vốn của nhà nước, 2 thành viên HĐQT là ông Trần Minh Bình và ông Trần Văn Tần đều đại diện cho 30% vốn của Nhà nước.

Cổ đông lớn là nhà đầu tư nước ngoài tại VietinBank là MUFG Bank với tỷ lệ sở hữu là 19,73%.

Mới đây, phía VietinBank cho biết đã mua lại trước hạn toàn bộ nợ xấu từ VAMC. Theo đó, toàn bộ trái phiếu đặc biệt thời hạn 5 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2023) dùng để thanh toán 13.427 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC được VietinBank tất toán trước hạn hơn 3 năm.

Ông Lê Đức Thọ cho hay sau khi tất toán toàn bộ khoản nợ VAMC, hiện tỷ lệ nợ xấu của VietinBank vào cuối tháng 10/2020 là khoảng 1,8%.

HẢI ĐƯỜNG
Vietnamfinance

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục