Nhịp cầu doanh nghiệp

VietinBank báo lãi riêng lẻ 11.500 tỉ đồng trong năm 2019

Theo thông tin mới nhất của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt 7,2% so với cuối năm 2018. 

Đồng thời, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỉ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỉ lệ bao trùm nợ xấu đạt trên 120%, tăng mạnh so với con số 93% của năm trước.

Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 VietinBank đạt gần 11.500 tỉ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch và tăng 83% so với năm 2018.

Theo kế hoạch kinh doanh được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019, lợi nhuận dự kiến trong năm 2019 ước khoảng 9.500 tỉ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản ngân hàng tăng từ 2% - 5%; dư nợ tín dụng tăng từ 6% đến 7%; nguồn vốn huy động tăng 10% - 12%.

VietinBank báo lãi riêng lẻ 11.500 tỉ đồng trong năm 2019 - Ảnh 1.

Con số kế hoạch năm 2019 của VietinBank (Nguồn: ĐHĐCĐ 2019).

THUẬN PHONG

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục