Nhịp cầu doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý dứt điểm đất xen cài trong dự án

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố về nội dung giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đất Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP.

Theo đó, ông Lê Hòa Bình chỉ đạo: Đối với phần diện tích đất hiện trạng là đường, lối đi, kênh, rạch (do Nhà nước quản lý) có hình dạng uốn lượn, bao quanh các thửa đất mà chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, không nằm trong danh mục giao thông thủy, hệ thống cấp nước, thoát nước, công trình thủy lợi của khu vực và không thể xây dựng công trình độc lập, không đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập thì thu hồi để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo quy hoạch và quy định pháp luật.

Để thực hiện việc này, ông Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện văn bản, tham mưu trình UBND thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật; Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập (bao gồm về diện tích, hình dạng, quy hoạch, kết nối giao thông, điều kiện để được xây dựng công trình độc lập, điều kiện để phân chia trách nhiệm của các nhà đầu tư trong việc xây dựng hạ tầng khu vực...) theo quy định tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, ông Bình cũng giao các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn, Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và có ý kiến đối với các nội dung có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định pháp luật.

CAO CƯỜNG
Báo Xây dựng

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục