Nhịp cầu doanh nghiệp

Techcombank báo lãi 11.500 tỷ đồng nửa đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu vọt lên 259%

Theo đó, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 71,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động tăng 52,1% so với cùng kỳ, đạt 18,1 nghìn tỷ đồng

Thu nhập từ lãi đạt 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 56,0% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi biên lãi thuần (NIM) đạt 5,6% (so với mức 4,5% trong 12 tháng kết thúc tại thời điểm 30/6/2020).

Cùng với đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) tăng trưởng 31,5%, đạt 2,8 nghìn tỷ đồng với sự đóng góp từ tất cả các loại hình phí chủ chốt. Thu nhập phí liên quan tới chứng khoán, cấu phần lớn nhất trong NFI, tăng trưởng 18,4%, bao gồm 420 tỷ đồng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu và 865 tỷ đồng phí từ các dịch vụ khác, bao gồm phí từ hoạt động ủy thác, tư vấn và đại lý, phí môi giới và phí quản lý quỹ.

Đáng chú ý, dịch vụ bảo hiểm tăng trưởng 60,1% về doanh thu khai thác mới (APE). Phí bảo hiểm tăng 48,1% so với cùng kỳ dù việc tư vấn trực tiếp cho khách hàng chịu ảnh hưởng từ cuối quý II do các thành phố lớn thực hiện gia tăng các biện pháp giãn cách xã hội, kiểm soát dịch bẹnh Covid-19.

Tính đến cuối quý II năm 2021, tổng tài sản của Techcombank đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 14,7% tính từ đầu năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại ngày 30/06/2021 đạt 353,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 39,1%, cao hơn mức 33,9% vào cuối năm 2020.

Ngân hàng cũng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý theo Basel II đạt 15,2%, cao hơn yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II.

Tại thời điểm 30/6/2021, tỷ lệ nợ xấu đạt mức 0,4%, thấp hơn mức 0,9% tại quý II/2020 và duy trì mức 0,4% đã công bố cuối quý I/2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm cuối quý II/2021 là 259%, tăng so với mức 171% tại thời điểm cuối năm 2020, và 109% tại thời điểm 30/6/2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Techcombank cũng được đóng góp bởi kết quả kinh tích cực của công ty con. Cụ thể, Công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

TCBS chiếm 46,2% thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) và duy trì ấn tượng khoảng 27% thị phần tài khoản chứng khoán mở mới trong nửa đầu năm 2021.

TCBF - quỹ trái phiếu mở được quản lý bởi TCBS, tiếp tục là quỹ trái phiếu lớn nhất thị trường với tổng giá trị tài sản là 26,7 nghìn tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

HÀ HOÀNG
Vietnamfinance

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục