Nhịp cầu doanh nghiệp

Tập đoàn Cao su (GVR) giảm hơn 500 tỷ lãi ròng sau kiểm toán

Trên báo cáo hợp nhất, lãi ròng GVR đạt 3.770 tỷ, giảm 13,5% so với con số tự lập là 4.279 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) vừa công bố BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán, ghi nhận sự chênh lệch đáng kể so với báo cáo tự lập.

Tại BCTC hợp nhất kiểm toán, doanh thu không đổi tại mức 21.140 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn tăng khiến lợi nhuận ròng giảm 3,5% so với tự lập. Khấu trừ chi phí, lãi ròng GVR đạt 3.770 tỷ, giảm 13,5% so với con số tự lập là 4.279 tỷ đồng.

Tại BCTC riêng, lợi nhuận công ty mẹ Tập đoàn cũng giảm từ 3.136 tỷ (tự lập) xuống còn 2.963 tỷ đồng. Theo GVR, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận tập trung phải thu về công ty mẹ từ một số công ty TNHH MTV 100% bị giảm so với báo cáo.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản GVR đạt 80.278 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 22.167 tỷ, tài sản dài hạn 58.111 tỷ đồng.

Cũng gây chú ý, GVR tại ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 2 đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. Trong đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 1 ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, kiến nghị nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ. Đồng thời, Điều lệ mới cũng bỏ quy định về thời hạn nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng.

Theo Điều lệ cũ, tỷ lệ đề cử và ứng cử tương ứng là 5%. Luật Doanh nghiệp Việt Nam cũng quy định tỷ lệ đề cử người vào HĐQT là 10% được nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn theo Điều lệ công ty. Tuy nhiên con số 0,1% trên là rất khác biệt so với hầu hết các doanh nghiệp đã được đại chúng hóa thường ở tỷ lệ 5%.

TRI TÚC
Doanh nghiệp và tiếp thị

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục