Nhịp cầu doanh nghiệp

Rút trước hạn một phần tiền tiết kiệm vẫn được hưởng lãi cao

Người gửi tiền rút trước hạn một phần sổ tiết kiệm thì số tiền còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất ban đầu chứ không bị áp mức không kỳ hạn như hiện nay...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo thông tư này, mọi chủ thể rút trước hạn tiền gửi bao gồm rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả, ngày thanh toán của khoản tiền gửi; hoặc tổ chức tín dụng và khách hàng có các thỏa thuận rút trước hạn.

Thông tư áp dụng đối với 4 hình thức bao gồm tiết kiệm có kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận để phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể. Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với quy định. Nếu không có thỏa thuận rút trước hạn tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi phù hợp với quy định tại Thông tư này theo 2 trường hợp.

Thứ nhất, trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Thứ hai, trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi: Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn. Đối với phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi suất đang áp dụng với khoản tiền gửi rút trước hạn một phần.

Như vậy có thể hiểu rằng: Khách hàng A có khoản tiết kiệm tại ngân hàng 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 5%/năm, đến hạn ngày 1/1/2023. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của nhà băng này là 0,1%/năm. Do khách hàng có việc gấp và rút sổ trước hạn 500 triệu đồng ngày 1/6/2022. Theo đó, khoản 500 triệu này sẽ được tính lãi không kỳ hạn (0,1%/năm). Khoản tiền gửi còn lại là 500 triệu đồng vẫn sẽ được tính lãi suất 5%/năm cho đến ngày đáo hạn.

Trái lại, nếu khách hàng rút trước hạn toàn bộ số tiền tiết kiệm thì phải chịu mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,1%/năm.

Nhìn chung, so với quy định cũ, cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi giúp người gửi tiền có lợi hơn. 

Thông tư 04 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 và thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.

Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

VŨ PHONG
Vneconomy

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục