Nhịp cầu doanh nghiệp

Quảng Nam: Yêu cầu hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án tại Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có ý kiến đôn đốc chủ đầu tư các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam yêu cầu, đối với các dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư các dự án khẩn trương lập thủ tục gửi Sở Xây dựng đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, thành phần hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 1643/SXD-QLHT ngày 10/10/2019.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện tổ chức rà soát sự phù hợp quy hoạch chi tiết (1/500) của các dự án với Hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ- UBND ngày 26/4/2019 (Quyết định 1253).

Trường hợp các dự án có quy hoạch chi tiết chưa phù hợp quy hoạch phân khu điều chỉnh, chưa đảm bảo khả năng khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, xử nước nước thải...), chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm phối hợp UBND thị xã Điện Bàn tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án, lập thủ tục trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định.

Trường hợp sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án có điều chỉnh ranh giới, cơ cấu sử dụng đất, chủ đầu tư dự án phải tổ chức lập thủ tục gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đối với các dự án có quy hoạch chi tiết (1/500) phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh tại Quyết định 1253, chủ đầu tư các dự án đã được thẩm định thiết kế (do Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thực hiện trước đây) tiến hành rà soát hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định trước đây; báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp các nội dung không phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh; chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật xây dựng trước khi triển khai thực hiện.

Với các dự án chưa được thẩm định thiết kế nhưng có quy hoạch chi tiết (1/500) phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh tại Quyết định 1253, các chủ đầu tư tổ chức khảo sát, lập hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công các dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định theo quy định.

Trong quá trình thực hiện tổ chức lập dự án, khảo sát, thiết kế cần lưu ý vấn đề khớp nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, thực hiện thủ tục đấu nối giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải; đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy các dự án theo quy định; Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Đặc biệt, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai và hướng dẫn của Sở Xây dựng tại các văn bản liên quan trước đây.

Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, Sở Xây dựng sẽ giao Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo các nội dung trên và báo cáo Giám đốc Sở các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng các dự án để có biện pháp xử lý.

Được biết, trong tháng 6 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng đã công bố thông tin về 8 dự án bất động sản tại Quảng Nam đã hoàn thành đầu tư xây dựng, nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn có 1 dự án được công bố đó là Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 2 Đô thị Điện Thắng do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC làm chủ đầu tư, tại xã Điện Thắng Trung.

HẢI CHÂU

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục