Nhịp cầu doanh nghiệp

Nhiệt điện Phả Lại chủ động vượt qua khó khăn

Thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh cung cấp điện mùa khô, đặc biệt các giai đoạn cao điểm phụ tải theo yêu cầu hệ thống điện Quốc gia. Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã sẵn sàng thiết bị để đáp ứng tăng sản lượng huy động của Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

Từ đầu năm 2020, trước tình hình thủy văn không thuận lợi, để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện trong mùa khô. Dự kiến huy động tối đa khả năng làm việc của các nhà máy nhiệt điện than, nhiệt điện khí, tiếp đến là nhà máy nhiệt điện chạy dầu có chi phí giá thành sản xuất cao.

Trên cơ sở phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2020 của Bộ Công thương, cụ thể là hệ thống điện Quốc gia đảm bảo tổng nguồn cung cấp cho nhu cầu hệ thống điện toàn quốc là 261,456 tỷ kWh. Trong đó, về cơ cấu nguồn điện thì sản lượng huy động từ thủy điện là 719,84 tỷ kWh, chiếm 27,5% tổng sản lượng huy động, giảm gần 3% so với cơ cấu huy động nguồn năm 2019.

Nhưng huy động từ nhiệt điện than là 132,782 tỷ kWh tăng 14% kế hoạch với năm 2019, chiếm tỷ trọng là 50,7% sản lượng huy động năm. Cơ cấu huy động nguồn nhiệt điện than vào mùa khô 69,222 tỷ kWh chiếm 54,9% cơ cấu huy động nguồn toàn hệ thống.

Như vây, tổng sản lượng kế hoạch năm 2020 tăng 8% so với 2019 trong khi công suất cực đại của hệ thống chỉ tăng 5,6%, còn tổng công suất nguồn điện mới dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020 chỉ đạt 4.329 MW bao gồm bao gồm: Nhiệt điện BOT Hải Dương (1.200 MW); Thủy điện 1.138 MW; Điện gió 118 MW và điện mặt trời 1.873 MW.

 Nhằm chia lửa với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã đề ra kế hoạch huy động cụ thể  trong tháng 5 và tháng 6 tới, từ hai dây chuyền sản xuất điện của Công ty là Vận hành 1 và Vận hành 2 tăng 10,1% so với kế hoạch giao đầu năm (tăng thêm 170 triệu kWh). Để đáp ứng được khả năng huy động của hệ thống, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo vận hành an toàn phát triển bền vững.

Trong đó, đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất, đảm bảo thực hiện chu kỳ đại tu, sửa chữa lớn theo quy định. Công ty đã ký hợp đồng sửa chữa thường xuyên với Công ty cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS), đơn vị có năng lực và nhiều kinh nghiệm sửa chữa các tổ máy nhiệt điện, đặc biệt là Dây chuyền 1 của Công ty đã vận hành gần 40 năm, đến nay có nhiều hạng mục công trình đã quá vòng đời tối ưu về kinh tế - kỹ thuật, các tổ máy đã suy giảm 15-20% công suất khả dụng, thường xảy ra những bất thường về thiết bị.

Để đảm bảo duy trì vận hành ổn định, Công ty đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo dưỡng thiết bị và xử lý các khiếm khuyết, khắc phục phòng ngừa sự cố thiết bị vào những thời gian thấp điểm, khi phụ tải hệ thống giảm xuống. Thực hiện lịch đại tu, sửa chữa lớn thiết bị vào mùa mưa, khi có thủy điện cung cấp nhiều sản lượng điện cho hệ thống.  

Đồng thời chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân viên vận hành thiết bị. Khuyến khích người lao động đưa ra các sáng kiến, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Riêng về nguồn tham dể phục vụ Nhà máy nhiệt điện than, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tính toán sản lượng than phục vụ sản xuất theo kế hoạch, ký hợp đồng mua than với Tổng công ty than TKV và than Đông Bắc, đảm bảo nhập và dự trữ nguyên liệu than đáp ứng đủ cho sản xuất điện nhưng không tồn quá hạn mức.

 

                                           

TRƯỜNG CA - THẾ NGỌC - VĂN THÀNH

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục