Nhịp cầu doanh nghiệp

Một ngân hàng báo lãi quý I giảm gần một nửa so với cùng kỳ

Quý đầu năm 2021, VietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 124 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank – VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I.

Quý đầu năm 2021, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 124 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên báo lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ trong mùa báo cáo tài chính quý I năm nay, trong khi đa số các ngân hàng khác có tăng trưởng khá cao.

Thu nhập lãi thuần quý I của VietBank chỉ đạt 237 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm 24%,c hỉ đạt 9,5 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán giảm 24% xuống 121 tỷ; lãi từ hoạt động khác giảm 58% xuống 27 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ khả quan hơn, tăng 96% so với cùng kỳ lên 20 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý I của ngân hàng là 415 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động lại tăng 12,6% lên 294 tỷ đồng.

Ngân hàng được hoàn nhập dự phòng 3,3 tỷ đồng trong quý I trong khi cùng kỳ phải trích 30 tỷ.

Mặc dù được hoàn nhập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của VietBank quý đầu năm 2021 chỉ đạt 124 tỷ, giảm 46% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế là 98,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 94.499 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 1,6% xuống 44.093 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 2,8% lên 66.336 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 824 tỷ đồng, chiếm 1,87% trong tổng dư nợ khách hàng tại ngày 31/3/2021.

Doanh nghiệp và tiếp thị

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục