Nhịp cầu doanh nghiệp

Gỡ vướng thủ tục đầu tư bất động sản

Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 tháo gỡ được các vướng mắc quan trọng trong đầu tư bất động sản.

Thứ nhất, Luật Đầu tư thống nhất thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư” đối với các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất; hoặc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bao gồm các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp, gồm đất ở, đất nông nghiệp và các loại đất khác. (Lưu ý rằng quy định thống nhất này hết sức quan trọng đối với cả trăm doanh nghiệp đang bị vướng thủ tục pháp lý vì vấn đề này tại khu vực phía Nam mà đến nay vẫn chưa được tháo gỡ).

Thứ hai, Luật Đầu tư đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở, đối với trường hợp có nhiều “nhà đầu tư” được chấp thuận, thì việc xác định “chủ đầu tư” theo quy định của Luật Xây dựng.

Thứ ba, Luật Xây dựng (sửa đổi) có điều kiện quy định trường hợp dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân (dự án sử dụng vốn khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, thì chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Phía các doanh nghiệp cũng đang rất hào hứng trước các quy định sửa đổi trong Luật. Ví dụ trước đây đối với trường hợp dự án nhà ở có công trình cấp 1 (trên 24 tầng), thì trước đây, chủ đầu tư phải 2 lần ra Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng để thẩm định cả 2 bước thiết kế: “Bước thẩm định thiết kế cơ sở”; Tiếp theo, phải thực hiện “Bước thẩm định thiết kế kỹ thuật sau thiết kế cơ sở”; Rồi sau đó, mới được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng. Nay, các doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ và rút ngắn khoảng cách đi lại, các cấp làm thủ tục này.

LÊ HOÀNG CHÂU

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục