Nhịp cầu doanh nghiệp

Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng vì loạt vi phạm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (HNX: CTC)

Theo đó, CTC bị phạt cảnh cáo do không ban hành quy chế về công bố thông tin và không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của công ty đối với một số thông tin định kỳ, bất thường theo quy định pháp luật.

CTC cũng bị phạt tiếp 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, công ty gửi thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 17/6/2019 trong khi danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 5/6/2019 là chưa đảm bảo tuân thủ quy định Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về việc danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp đại hội đồng cổ đông.

Trước đó, HNX cho biết CTC bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường do công ty này vi phạm công bố thông tin 3 lần, kể từ ngày 1/1/2020, thuộc trường hợp tổ chức niêm yết bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.

TÂN MAI
Vietnamfinance

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục