Nhịp cầu doanh nghiệp

Gelex (GEX): MB Capital không còn là cổ đông lớn

CTCP Quản lỹ quỹ đầu tư MB (MB Capital) vừa bán ròng hơn 7,8 triệu cổ phiếu GEX của Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, GEX); giamr tỷ lệ sở hữu từ 21, 5 triệc cổ phiếu - tương đương 4,4% vốn về 13,6 triệu cổ phiếu - tương đương 2,8% vốn. MB Capital theo đó không còn là cổ đông lớn tại Gelex, thời gian thực hiện nhằm ngày 9/12/2019.

Trước đó, trung tuần tháng 11, MB Capital cũng vừa bán ra 4,255 triệu cổ phiếu GEX, giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 5,2% về 4,32%.

Sau giao dịch, tổng số sở hữu của nhóm liên quan còn hơn 22 triệu đơn vị, tương đương 4,55% vốn. Động thái diễn ra sau khi Gelex bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam Index trong kỳ review quý 4/2019.

HĐQT Gelex cũng vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Chi tiết, Gelex sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi do Cơ sở Đầu tư và Bảo lãnh Tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility – CGIF) bảo lãnh thanh toán.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, Gelex ghi nhận nợ phải trả 12.517 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản và tăng 3.235 tỉ đồng (34,9%) so với ngày đầu năm. Trong đó, vay trái phiếu ngắn hạn cuối quý 3 hơn 2.080 tỷ đồng và vay trái phiếu dài hạn hơn 1.210 tỷ đồng.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn (kiêm Chủ tịch) quyết định tất cả vấn đề liên quan và thực hiện việc phát hành trái phiếu.

Về kinh doanh, doanh thu thuần quý 3 Công ty đạt hơn 3.900 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, Gelex đạt hơn 11.000 tỷ doanh thu, tăng 9,5%.

Gelex (GEX): MB Capital không còn là cổ đông lớn - Ảnh 1.
TÚC MẠCH

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục