Nhịp cầu doanh nghiệp

Công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ kỷ lục trong quý I

Theo báo cáo tài chính quý I, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HoSE: VDS) đạt 74,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu là lãi từ cho vay và phải thu với 48 tỷ đồng, nhưng giảm 9% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới đem về 20,5 tỷ đồng, giảm 10%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ là 2,9 tỷ đồng, giảm đến 57%.

Chi phí hoạt động tăng vọt lên mức 151,5 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ do lỗ FVTPL 106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này là âm 2,4 tỷ đồng. 

Kết quả, VDSC báo lỗ gần 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 21 tỷ đồng. Theo ghi nhận từ khi công bố báo cáo tài chính năm 2008 thì đây là mức lỗ lớn nhất theo quý của doanh nghiệp này.

Với việc lỗ "nặng" trong quý vừa qua, VDSC lại ghi nhận khoản lỗ lũy kế đến gần 84 tỷ đồng.

2020-04-19-110217-5009-1587270638.png

Tại thời điểm 31/3, tài sản ngắn hạn giảm 11,6% so với số cuối năm ngoái và ở mức 1.985,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.356,8 tỷ đồng dù đã giảm 17% so với số đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 341,7 tỷ đồng, tăng 14%.

ông ty có 474 tỷ đồng giá trị tài sản FVTPL theo giá gốc nhưng giá trị hiện tại chỉ còn 298 tỷ đồng, giảm 12,4% so với đầu năm. Quý I, công tăng nắm giữ cổ phiếu với giá trị 400,9 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 189 tỷ đồng của cuối năm 2019. Các khoản đầu tư lớn của VDSC trong khoản mục này có Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) với 102 tỷ đồng (tính theo giá thị trường), ACB (HNX: ACB) với 50,2 tỷ đồng...

Theo báo cáo thường niên năm 2019, kế hoạch 2020 được ban lãnh đạo công ty đặt ra là lợi nhuận trước thuế tối thiểu 45 tỷ đồng, tăng 5,87% so với thực hiện năm 2019.

Nửa năm gần đây, Rồng Việt có sự thay đổi đáng kể trong tỷ lệ sở hữu của các cá nhân. Ông Trần Lệ Nguyên - Chủ tịch HĐQT chuyển nhượng 17 triệu cổ phiếu VDS thông qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) ngày 3/4 cho ông Nguyễn Xuân Đô - người không có bất kỳ chức vụ nào trong VDS cũng như không phải là cá nhân có liên quan đến ông Nguyên. Sau khi giao dịch được thực hiện, ông Nguyên chỉ còn nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu VDS tương ứng tỷ lệ 1,04%.

Cuối năm 2019, ông Nguyên cũng chuyển nhượng 17 triệu cổ phiếu cho ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT thông qua VSD.

BÌNH AN

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục