Nhịp cầu doanh nghiệp

Các trường hợp được nghỉ làm không lương

Người lao động nghỉ 1 ngày không được hưởng lương trong những trường hợp như ông, bà nội, ngoại chết, anh chị, em ruột mất...

Theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành, ngoài những trường hợp được nghỉ làm và hưởng nguyên lương, còn có một số trường hợp khác người lao động được nghỉ không lương.

Các trường hợp nghỉ không lương được quy định tại khoản 2, điều 116 Bộ Luật Lao động 2012: nghỉ không lương 1 ngày, phải thông báo cho người sử dụng lao động khi ông, bà nội, ngoại chết; Anh chị, em ruột chết; Anh, chị em ruột kết hôn; Bố hoặc mẹ kết hôn; Nghỉ theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Đó là các trường hợp người lao động được nghỉ không lương áp dụng trong năm 2020 theo quy định của Bộ Luật Lao động 2012. Lưu ý, từ ngày 1/1/2021, sẽ áp dụng quy định của Bộ Luật Lao động 2019. Tuy nhiên, quy định về các trường hợp được nghỉ không lương vẫn được giữ nguyên như Bộ Luật Lao động 2012.

Người lao động

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục