Nhịp cầu doanh nghiệp

Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng

Luỹ kế từ đầu năm đến 15/11, thu ngân sách Nhà nước đạt 78,4% dự toán và chi ngân sách bằng 75,7% dự toán năm...

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 11 và luỹ kế đến ngày 15/11/2020.

Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 11/2020, thu ngân sách ước tính đạt 29 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng 10/2020 do một số khoản thu phát sinh theo quý đã nộp vào tháng trước. 

Chi ngân sách đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn và hỗ trợ kịp thời cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Luỹ kế tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.186,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt 1.001,5 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2%; thu từ dầu thô 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 153,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.323,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 884,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83,7%; chi đầu tư phát triển 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%; chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2020, ngân sách Nhà nước bội chi gần 137 nghìn tỷ đồng.

Được biết, mới đây, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2021 dự toán là 1.343.330 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP, trong đó bội chi ngân sách Trung ương là 318.870 tỷ đồng (3,7% GDP), bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng (0,3% GDP). Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

Cùng với dự toán 2021, Nghị quyết cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Cụ thể, tăng bội chi ngân sách Trung ương 133.500 tỷ đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020. Đồng thời, giao Chính phủ phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước, thực hiện huy động vay bù đắp bội chi phù hợp với tiến độ thu và dự kiến giải ngân ngân sách trung ương năm 2020.

Trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm). Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

VŨ PHONG
Vneconomy

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục