Nhịp cầu doanh nghiệp

Bộ Xây dựng cảnh báo thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận định, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.

Theo báo cáo tại hội nghị, về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tiếp tục hoàn thiện Đề cương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76 về quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản dự kiến trình Chính phủ ban hành vào quý III năm nay.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng báo cáo bổ sung vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để trình Chính phủ ban hành vào quý IV tới.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng mới đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong quý II.

Nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040 thay thế Quyết định số 2127 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất các Bộ, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận định, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản, kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; tổng hợp thông tin biến động thị trường bất động sản quý II.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tất cả thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức viên chức Bộ Xây dựng thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, có quyết tâm cao, quyết liệt trong công việc...

NGUYỄN MẠNH
Dân trí

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục