Nhịp cầu doanh nghiệp

Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; trong đó bao gồm cả phần vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Bộ Công Thương cho biết, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; trong đó bao gồm cả phần vốn ODA và vốn vay ưu đãi được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. 

Do vây, Bộ Công Thương luôn coi giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Năm 2020 là năm cuối cùng phải hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 với những diễn biến phức tạp và khó lường đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước; trong đó có các dự án vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi.

Theo Bộ Công Thương, các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu tác động của đại dịch COVID-19 nặng nề hơn so với các dự án trong nước do hầu hết các hoạt động của các dự án này đều gắn với yếu tố nước ngoài, từ khâu đấu thầu quốc tế, ký kết hiệp định, nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát...

Do đó các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Bộ Công Thương cũng gặp phải những khó khăn từ tác động của dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Chính vì vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các nhà tài trợ nhằm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ và cố gắng hoàn thành cam kết giải ngân với các nhà tài trợ.

UYÊN HƯƠNG
TTXVN

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục