Nhịp cầu doanh nghiệp

BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay

BIDV giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu bình quân 1% một năm, một số nhóm khách hàng khó khăn giảm tối đa 2% một năm.

Chương trình giảm lãi suất cho vay của BIDV bắt đầu từ nay đến 31/12. Ngân hàng áp dụng với khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 (lĩnh vực lưu trú, dịch vụ nhà hàng, resort, khách sạn, vận tải....); khách hàng tại các chi nhánh thuộc vùng dịch, doanh nghiệp sản xuất thiết yếu cho nền kinh tế, doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn; khách hàng suy giảm trong hoạt động kinh doanh.

BIDV dự kiến tiếp tục hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 6 tháng cuối năm. Tổng nguồn lực hỗ trợ lên đến 3.600 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ giảm lãi suất cho vay 2.000 tỷ đồng đối với dư nợ hiện hữu và 1.600 tỷ đồng đối với dư nợ cho vay mới.

Nhân viên BIDV hướng dẫn khách hàng tới giáo dịch. Ảnh: BIDV

Nhân viên BIDV hướng dẫn khách hàng tới giáo dịch. Ảnh: BIDV

Với việc điều chỉnh giảm lãi suất lần này, BIDV kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19. "Điều này cũng thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng Thương mại Nhà nước trong việc thực thi chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước", đại diện BIDV nhấn mạnh.

Tổng nguồn lực BIDV dự kiến hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021 lên tới 6.100 tỷ đồng. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, BIDV đã triển khai các gói tín dụng lãi suất ưu đãi với tổng quy mô lên đến 368.000 tỷ đồng và chủ động giảm thu nhập 2.500 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng.

AN NHIÊN

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục