Nhịp cầu doanh nghiệp

ABBank vượt lợi nhuận năm trước 1 tháng

Tính đến hết 30/11, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 1.378 tỷ đồng, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm.

Như vậy, ABBANK đã vượt kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ABBANK cũng ghi nhận tín hiệu tích cực và ổn định so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, huy động từ khách hàng đạt 72.013 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 65.048 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng cá nhân đạt 29.141 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 16% so với đầu năm, cho vay khách hàng SMEs đạt 14.833 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2019 và tăng 19% so với đầu năm 2020. Thu từ Phí dịch vụ đạt 185 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30/11/2020, tổng tài sản của ABBank đạt 92.337 tỷ đồng.

Cùng với đó, ABBANK vẫn tiếp tục kiên trì trong công tác quản trị chất lượng tín dụng, đảm bảo sự tăng trưởng của Ngân hàng luôn gắn với sự bền vững, hiệu quả. Với khẩu vị rủi ro thận trọng, tập trung vào các khách hàng tốt và chất lượng tài sản đảm bảo, đến hết 30/11/2010, tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát tốt theo quy định của NHNN, ở mức 2,32%.

Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều được đảm bảo theo đúng định hướng hoạt động “hiệu quả, bền vững” của Ngân hàng như lợi nhuận trước thuế hàng năm ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, ổn định, tích cực; chỉ số hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBANK vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 18,28%; RoA đạt 1,6%; chỉ số an toàn vốn CAR đạt 10,64%.

THUỶ NGUYỄN

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục