Nhịp cầu doanh nghiệp

2 ngân hàng lãi đột biến từ mua bán chứng khoán

Trong 9 tháng đầu năm, động lực chính giúp lợi nhuận tăng trưởng ở 2 ngân hàng này là nhờ lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán tăng mạnh và giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, 9 tháng đầu năm 2021, lãi trước thuế của BacABank đạt 702 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán của nhà băng này đem về khoản lãi đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư 9 tháng đầu năm của BacABank đạt 124 tỷ đồng, tăng 308% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, riêng quý 3, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 94 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. Đây cũng là mảng hoạt động có lãi tăng trưởng mạnh nhất của nhà băng này.

Trong khi đó, thu nhập lãi thuần – thu nhập chính của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm tăng 9,3% và đạt 1.563 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 10,6% xuống 45,5 tỷ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 12,7 tỷ (cùng kỳ lỗ 6 tỷ). Lãi từ hoạt động khác đạt 12,8%, giảm 56,3% so với cùng kỳ.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 14,3% đạt 1.758 tỷ thì chi phí hoạt động tăng 16,7% lên 979 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro lại giảm mạnh 69,5% xuống 55,4 tỷ. Theo đó, lãi trước thuế của BacABank 9 tháng đầu năm đạt 702 tỷ, lãi sau thuế là 561 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của BacABank đạt 111.350 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 1,5% xuống 78.217 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,2% đạt 90.970 tỷ đồng. Nợ xấu tăng 2,3% lên 642 tỷ đồng, chiếm 0,82% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng.

2 ngân hàng lãi đột biến từ mua bán chứng khoán - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 BacABank

Tương tự BacABank, VietABank cũng vừa công bố báo cáo tài chính và trong các mảng kinh doanh, hoạt động mua bán chứng khoán có kết quả lãi khả quan nhất.

THU THUỶ
Doanh nghiệp tiếp thị

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục