Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Lộ Kia Sonet 2021 trên đường Việt Nam"

   

Lộ Kia Sonet 2021 trên đường Việt Nam

Những chiếc Kia Sonet đầu tiên đã được bắt gặp trên xe chuyên dụng và được cho là đưa từ nhà máy THACO ở Quảng Nam.